Användarvillkor

vår fortsatta användning av Payment for Stripe-appen innebär att du godkänner villkoren nedan.

Uppdaterad 21 juli 2021

Välkommen till Payment.co, en webbplats tillhandahållen av PocketVendor Inc. (PocketVendor", "vi", "vår" eller "oss"). Den här sidan förklarar villkoren för att få tillgång till och använda våra online- och/eller mobiltjänster och mjukvara som tillhandahålls på eller i anslutning till Payment.co (sammantaget "Betalning"). Genom att komma åt eller använda Betalning, eller genom att klicka på en knapp eller markera en ruta märkt "Jag godkänner" (eller något liknande), bekräftar du att du har läst och förstått och samtycker till att vara bunden av dessa villkor (detta "avtal" ) och till insamling och användning av din information enligt vår integritetspolicy, oavsett om du är en registrerad användare av Payment eller inte. PocketVendor förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och kommer att meddela dessa ändringar enligt beskrivningen nedan. Detta avtal gäller alla besökare, användare och andra som har åtkomst till Payment ("Användare").

Villkor

Genom att gå in på webbplatsen på https://payment.co samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor, alla tillämpliga lagar och förordningar och samtycker till att du är ansvarig för att alla tillämpliga lokala lagar följs. Om du inte godkänner någon av dessa villkor är du förbjuden att använda eller komma åt denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätt och varumärkeslagar.

Använd licens
 1. Tillåtelse ges att tillfälligt ladda ner material (information eller programvara) på PocketVendor Incs webbplats för personligt eller kommersiellt bruk. Detta är beviljande av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:
  1. ändra eller kopiera materialet;
  2. använda materialet för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
  3. försök att dekompilera eller bakåtkonstruera någon programvara som finns på PocketVendor Incs webbplats;
  4. ta bort all upphovsrätt eller andra äganderättsbeteckningar från materialet; eller
  5. överföra materialet till en annan person eller spegla materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av PocketVendor Inc när som helst. När du avslutar din visning av detta material eller vid uppsägning av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.
varning
 1. Materialet på PocketVendor Inc:s webbplats tillhandahålls i befintligt skick. PocketVendor Inc lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, och frånsäger sig och förnekar härmed alla andra garantier inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter.
 2. Vidare garanterar PocketVendor Inc inte eller gör några utfästelser om riktigheten, sannolika resultat eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på några webbplatser som är länkade till denna webbplats.
Begränsningar

Under inga omständigheter ska PocketVendor Inc eller dess leverantörer hållas ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på PocketVendor Inc:s webbplats, även om PocketVendor Inc eller en PocketVendor Inc auktoriserad representant har underrättats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

Materialens noggrannhet

Materialet som visas på PocketVendor Incs webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. PocketVendor Inc garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. PocketVendor Inc kan göra ändringar i materialet som finns på sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. PocketVendor Inc gör dock inget åtagande att uppdatera materialet.

Länkar

PocketVendor Inc har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvarig för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderandet av någon länk innebär inte att PocketVendor Inc godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar

PocketVendor Inc kan revidera dessa användarvillkor för sin webbplats när som helst utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa användarvillkor.

Gällande lag

Dessa villkor styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Minnesota och du underkastar dig oåterkalleligen den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i den staten eller platsen.

Rand

Stripe är ett registrerat varumärke som tillhör Stripe, Inc. Genom att använda Betalningsappen godkänner härmed båda dessa villkor, såväl som Stripes användarvillkor.

Tredje parts betalningsvillkor

Utöver villkoren som beskrivs i detta avtal är du också föremål för ytterligare villkor, som beskrivs av de betalningsmetoder du väljer att använda från Stripe, inklusive men inte begränsat till:

Stripe Sekretess & Villkor Betalningsgatewayen du använder för att samla in betalningar https://stripe.com/privacy
Alipay För betalningar gjorda med QR-koder, använd Alipay-apparna för verifiering https://stripe.com/alipay/legal
WeChat Pay För betalningar gjorda med QR-koder, använd WeChat-apparna för verifiering https://stripe.com/wechat/legal
Vilka datarättigheter har du?

Du har rätt att radera dina personuppgifter. När du begär att vi raderar din personliga information tar vi flera steg:

 1. Fördunkla ditt namn
 2. Fördunkla din e-postadress
 3. Fördunkla ditt enhets-ID
 4. Du har rätt att få tillgång till all data som du lämnar till Payment for Stripe.
 5. Du har rätt att ta med dig dina uppgifter. Detta kallas vanligtvis Rätten till portabilitet.
Hur utövar du dina datarättigheter?

Skicka ett e-postmeddelande till [email protected] med ämnesraden DATA RÄTTIGHETER och låt oss veta om du vill ha din personlig information raderad. Vi ser till att dina förfrågningar uppfylls och slutförs inom de 30 dagar som krävs. Genom att koppla Betalning till ditt Stripe-konto samtycker du till att tillåta oss att lagra ovanstående data.

Varumärken

Följande varumärken används med tillstånd.

 1. Stripe-namnet och logotyperna är varumärken eller servicemärken som tillhör Stripe, Inc. eller dess dotterbolag i USA och andra länder.
 2. Den kontaktlösa symbolen är ett varumärke som ägs av och används med tillstånd från EMVCo, LLC.
 3. Apples namn och logotyp är varumärken eller servicemärken som tillhör Apple Inc. eller dess dotterbolag i USA och andra länder.
Stöd

Om du någon gång behöver hjälp med appen eller har frågor, tveka inte att maila: [email protected].

Om du har problem med ditt Stripe-konto, vänligen kontakta dem direkt på Stripe Support.

För mer information om ytterligare betalningsvillkor, besök: https://stripe.com/payment-terms /legal