Servicevoorwaarden

ons voortdurende gebruik van de Payment for Stripe-app betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.

Bijgewerkt op 21 juli 2021

Welkom bij Payment.co, een website aangeboden door PocketVendor Inc. (PocketVendor”, “wij”, “onze” of “ons”). Op deze pagina worden de voorwaarden uitgelegd waaronder u toegang kunt krijgen tot en gebruik kunt maken van onze online en/of mobiele diensten en software die worden aangeboden op of in verband met Payment.co (gezamenlijk “Betaling”). Door naar Betaling te gaan of deze te gebruiken, of door op een knop te klikken of een vakje met de tekst 'Ik ga akkoord' (of iets dergelijks) aan te vinken, geeft u aan dat u deze Algemene voorwaarden (deze 'Overeenkomst') hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat gebonden te zijn. ) en op het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van Payment bent of niet. PocketVendor behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en zal u op de hoogte stellen van deze wijzigingen, zoals hieronder beschreven. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot Betaling (“Gebruikers”).

Voorwaarden

Door de website op https://betaling.co te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. De materialen op deze website zijn beschermd door toepasselijk auteursrecht en merkenrecht.

Gebruik licentie
 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk materiaal (informatie of software) op de website van PocketVendor Inc te downloaden voor persoonlijk of commercieel gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor enige openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen software op de website van PocketVendor Inc. te decompileren of reverse-engineeren;
  4. eventuele auteursrecht- of andere eigendomsaantekeningen uit de materialen verwijderen; of
  5. breng het materiaal over naar een andere persoon of spiegel het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schendt en kan op elk moment door PocketVendor Inc worden beëindigd. Bij het beëindigen van het bekijken van dit materiaal of bij het beëindigen van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.
Vrijwaring
 1. De materialen op de website van PocketVendor Inc worden geleverd op een 'as is'-basis. PocketVendor Inc geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft PocketVendor Inc geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.
Beperkingen

In geen geval zal PocketVendor Inc of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade door verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal op de website van PocketVendor Inc te gebruiken. zelfs als PocketVendor Inc of een geautoriseerde vertegenwoordiger van PocketVendor Inc mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van PocketVendor Inc verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. PocketVendor Inc garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. PocketVendor Inc kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. PocketVendor Inc doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

Koppelingen

PocketVendor Inc heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door PocketVendor Inc van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

PocketVendor Inc kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Minnesota en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Streep

Stripe is een geregistreerd handelsmerk van Stripe, Inc. Door de Betaalapp te gebruiken, gaat u hierbij akkoord met zowel deze voorwaarden als de servicevoorwaarden van Stripe.

Betalingsvoorwaarden van derden

Naast de voorwaarden die in deze overeenkomst zijn uiteengezet, bent u ook onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, zoals uiteengezet in de betaalmethoden die u bij Stripe wilt gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot:

Streep Privacy & Voorwaarden De betalingsgateway die u gebruikt om betalingen te innen https://stripe.com/privacy
Alipay Voor betalingen gedaan met QR-codes, gebruik de Alipay-apps ter verificatie https://stripe.com/alipay/legal
WeChat Pay Voor betalingen gedaan met QR-codes, gebruik van de WeChat-apps voor verificatie https://stripe.com/wechat/legal
Welke gegevensrechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wanneer u ons verzoekt uw persoonlijke gegevens te verwijderen, ondernemen we verschillende stappen:

 1. Verduister uw naam
 2. Maak uw e-mailadres onduidelijk
 3. Verberg uw apparaat-ID
 4. U heeft recht op toegang tot alle gegevens die u aan Payment for Stripe verstrekt.
 5. U heeft het recht om uw gegevens mee te nemen. Dit wordt gewoonlijk Het recht op portabiliteit genoemd.
Hoe oefent u uw gegevensrechten uit?

Stuur een e-mail naar [email protected] met de onderwerpregel GEGEVENSRECHTEN en laat ons weten of u uw persoonlijke gegevens verwijderd. Wij zorgen ervoor dat uw verzoeken binnen de vereiste 30 dagen worden ingewilligd en voltooid. Door Payment aan uw Stripe-account te koppelen, gaat u ermee akkoord dat wij de bovenstaande gegevens opslaan.

Handelsmerken

De volgende handelsmerken worden met toestemming gebruikt.

 1. De naam en logo's van Stripe zijn handelsmerken of dienstmerken van Stripe, Inc. of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
 2. Het contactloze symbool is een handelsmerk dat eigendom is van en wordt gebruikt met toestemming van EMVCo, LLC.
 3. De naam en het logo van Apple zijn handelsmerken of dienstmerken van Apple Inc. of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
Steun

Als je ooit hulp nodig hebt met de app of vragen hebt, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar: [email protected].

Als u problemen ondervindt met uw Stripe-account, neem dan rechtstreeks contact met hen op via Stripe-ondersteuning.

Ga voor meer informatie over aanvullende betalingsvoorwaarden naar: https://stripe.com/betalingstermijnen /legaal