Servicevoorwaarden

ons voortdurende gebruik van de Payment for Stripe-app betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.

Bijgewerkt op 21 juli 2021

Welkom bij Payment.co, een website aangeboden door PocketVendor Inc. (PocketVendor", "wij", "onze" of "ons"). Op deze pagina worden de voorwaarden uitgelegd waaronder u toegang hebt tot en gebruik kunt maken van onze online en/of mobiele diensten en software die worden aangeboden op of in verband met Payment.co (gezamenlijk "Betaling"). Door betaling te openen of te gebruiken, of door op een knop te klikken of een vakje aan te vinken dat is gemarkeerd met "Ik ga akkoord" (of iets dergelijks), geeft u aan dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen en begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden (deze "Overeenkomst" ) en op het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals uiteengezet in ons privacybeleid, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van Payment bent of niet. PocketVendor behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en zal deze wijzigingen bekendmaken zoals hieronder beschreven. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot Betaling (“Gebruikers”).

Voorwaarden

Door de website te bezoeken op https://payment.co, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Licentie gebruiken
 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk materiaal (informatie of software) te downloaden op de website van PocketVendor Inc voor persoonlijk of commercieel gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen software op de website van PocketVendor Inc te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of
  5. draag het materiaal over naar een andere persoon of spiegel het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door PocketVendor Inc worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
Vrijwaring
 1. De materialen op de website van PocketVendor Inc worden geleverd op een 'as is'-basis. PocketVendor Inc geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af en ontkent deze, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft PocketVendor Inc geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gekoppeld.
Beperkingen

PocketVendor Inc of zijn leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van PocketVendor Inc te gebruiken, zelfs als PocketVendor Inc of een door PocketVendor Inc gemachtigde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van PocketVendor Inc verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. PocketVendor Inc garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. PocketVendor Inc kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. PocketVendor Inc doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Koppelingen

PocketVendor Inc heeft niet alle sites beoordeeld die aan zijn website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door PocketVendor Inc van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

PocketVendor Inc kan deze servicevoorwaarden voor zijn website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Minnesota en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Streep

Stripe is een geregistreerd handelsmerk van Stripe, Inc. Door de Payment-app te gebruiken, gaat u hierbij akkoord met zowel deze voorwaarden als de servicevoorwaarden van Stripe.

Betalingsvoorwaarden van derden

Naast de voorwaarden die in deze overeenkomst worden beschreven, bent u ook onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, zoals beschreven door de betalingsmethoden die u kiest om te gebruiken van Stripe, inclusief maar niet beperkt tot:

Streep Privacy & Voorwaarden De betalingsgateway die u gebruikt om betalingen te innen https://stripe.com/privacy
Alipay Voor betalingen met QR-codes, gebruik van de Alipay-apps voor verificatie https://stripe.com/alipay/legal
WeChat betalen Voor betalingen met QR-codes, gebruik van de WeChat-apps voor verificatie https://stripe.com/wechat/legal
Welke gegevensrechten heeft u?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wanneer u ons verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, ondernemen we verschillende stappen:

 1. Verduister je naam
 2. Verduister uw e-mailadres
 3. Verduister uw apparaat-ID
 4. U hebt recht op toegang tot alle gegevens die u aan Payment for Stripe verstrekt.
 5. U heeft het recht om uw gegevens mee te nemen. Dit wordt gewoonlijk het recht op overdraagbaarheid genoemd.
Hoe oefent u uw gegevensrechten uit?

Stuur een e-mail naar [email protected] met als onderwerp GEGEVENSRECHTEN en laat het ons weten als u uw persoonlijke gegevens verwijderd. We zorgen ervoor dat aan uw verzoeken wordt voldaan en dat deze binnen de vereiste 30 dagen worden voltooid. Door Payment aan je Stripe-account te koppelen, stem je ermee in dat we bovenstaande gegevens mogen opslaan.

Handelsmerken

De volgende handelsmerken worden met toestemming gebruikt.

 1. De naam en logo's van Stripe zijn handelsmerken of servicemerken van Stripe, Inc. of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen.
 2. Het contactloze symbool is een handelsmerk dat eigendom is van en wordt gebruikt met toestemming van EMVCo, LLC.
 3. De naam en het logo van Apple zijn handelsmerken of dienstmerken van Apple Inc. of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
Steun

Als je ooit hulp nodig hebt met de app of vragen hebt, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar: [email protected].

Als u problemen heeft met uw Stripe-account, neem dan rechtstreeks contact met hen op via Stripe-ondersteuning.

Ga voor meer informatie over aanvullende betalingsvoorwaarden naar: https://stripe.com/payment-terms /juridisch