Servicevoorwaarden

ons voortdurende gebruik van de Payment for Stripe-app betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.

Bijgewerkt op 21 juli 2021

Welkom bij Payment.co, een website die wordt aangeboden door PocketVendor Inc. (PocketVendor", "wij", "onze" of "ons"). Op deze pagina worden de voorwaarden uitgelegd waaronder u toegang hebt tot en gebruik kunt maken van onze online en/of mobiele diensten en software die wordt aangeboden op of in verband met Payment.co (gezamenlijk "Betaling"). Door Betaling te openen of te gebruiken, of door op een knop te klikken of door een vakje aan te vinken dat is gemarkeerd met "Ik ga akkoord" (of iets dergelijks), geeft u aan dat u deze Algemene voorwaarden (deze "Overeenkomst") hebt gelezen en begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. ) en het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van Payment bent. PocketVendor behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en zal u op de hoogte stellen van deze wijzigingen zoals hieronder beschreven. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot Betaling (“Gebruikers”).

voorwaarden

Door de website te bezoeken op https://payment.co, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze site te gebruiken of te openen. Het materiaal op deze website is beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Licentie gebruiken
 1. Er wordt toestemming verleend om tijdelijk materiaal (informatie of software) te downloaden op de website van PocketVendor Inc voor persoonlijk of commercieel gebruik. Dit is het verlenen van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. de materialen wijzigen of kopiëren;
  2. de materialen gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. proberen om software op de website van PocketVendor Inc te decompileren of reverse-engineeren;
  4. alle copyright- of andere eigendomsaanduidingen van de materialen verwijderen; of
  5. de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen spiegelen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door PocketVendor Inc. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.
Vrijwaring
 1. De materialen op de website van PocketVendor Inc worden geleverd op een 'as is'-basis. PocketVendor Inc geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en verwerpt en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft PocketVendor Inc geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijk materiaal of op sites die aan deze site zijn gelinkt.
Beperkingen

PocketVendor Inc of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om de materialen op de website van PocketVendor Inc te gebruiken, zelfs als PocketVendor Inc of een geautoriseerde vertegenwoordiger van PocketVendor Inc mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen van impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolg- of incidentele schade toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die op de website van PocketVendor Inc verschijnen, kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. PocketVendor Inc garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. PocketVendor Inc kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website. PocketVendor Inc doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Links

PocketVendor Inc heeft niet alle sites die aan haar website zijn gekoppeld beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door PocketVendor Inc van de site. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Wijzigingen

PocketVendor Inc kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Minnesota en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Streep

Stripe is een geregistreerd handelsmerk van Stripe, Inc. Door de Payment-app te gebruiken, gaat u hierbij akkoord met zowel deze voorwaarden als de servicevoorwaarden van Stripe.

Betalingsvoorwaarden van derden

Naast de voorwaarden die in deze overeenkomst worden beschreven, bent u ook onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, zoals uiteengezet door de betalingsmethoden die u kiest te gebruiken van Stripe, inclusief, maar niet beperkt tot:

Streep Privacy & voorwaarden De betalingsgateway die u gebruikt om betalingen te innen https://stripe.com/privacy
Alipay Voor betalingen met QR-codes, met behulp van de Alipay-apps voor verificatie https://stripe.com/alipay/legal
WeChat Pay Voor betalingen met QR-codes, met behulp van de WeChat-apps voor verificatie https://stripe.com/wechat/legal
Welke gegevensrechten heb je?

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wanneer u ons verzoekt uw persoonlijke gegevens te verwijderen, nemen we verschillende stappen:

 1. Verdoezel je naam
 2. Verduister uw e-mailadres
 3. Verdoezel uw apparaat-ID
 4. U hebt recht op toegang tot alle gegevens die u aan Payment for Stripe verstrekt.
 5. U heeft het recht om uw gegevens mee te nemen. Dit wordt gewoonlijk Het recht op overdraagbaarheid genoemd.
Hoe oefent u uw gegevensrechten uit?

Stuur een e-mail naar [email protected] met de onderwerpregel GEGEVENSRECHTEN en laat ons weten of u uw persoonlijke gegevens verwijderd. We zorgen ervoor dat uw verzoeken binnen de vereiste 30 dagen worden ingewilligd en voltooid. Door Payment aan uw Stripe-account te koppelen, gaat u ermee akkoord dat wij de bovenstaande gegevens mogen opslaan.

Handelsmerken

De volgende handelsmerken worden met toestemming gebruikt.

 1. De naam en logo's van Stripe zijn handelsmerken of dienstmerken van Stripe, Inc. of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
 2. Het contactloze symbool is een handelsmerk dat eigendom is van en wordt gebruikt met toestemming van EMVCo, LLC.
 3. De naam en het logo van Apple zijn handelsmerken of servicemerken van Apple Inc. of haar dochterondernemingen in de VS en andere landen.
Steun

Als je ooit hulp nodig hebt met de app of vragen hebt, aarzel dan niet om een e-mail te sturen naar: [email protected].

Als je problemen hebt met je Stripe-account, neem dan rechtstreeks contact met hen op via Stripe-ondersteuning.

Ga voor meer informatie over aanvullende betalingsvoorwaarden naar: https://stripe.com/payment-terms /legaal