Servicevoorwaarden

Ons voortdurende gebruik van de Payment for Stripe-app betekent dat u akkoord gaat met de onderstaande voorwaarden.

Bijgewerkt 16 december 2020

Welkom bij Payment.co, een website die wordt aangeboden door PocketVendor Inc. (PocketVendor "," wij "," onze "of" ons "). Deze pagina legt de voorwaarden uit waarmee u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van onze online en / of mobiele diensten en software die wordt aangeboden op of in verband met Payment.co (gezamenlijk "Betaling"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van Betaling, of door op een knop te klikken of een vakje aan te vinken dat gemarkeerd is met 'Ik ga akkoord' (of iets dergelijks), geeft u aan dat u deze Algemene voorwaarden (deze 'Overeenkomst') hebt gelezen en begrepen en ermee akkoord gaat. ) en op het verzamelen en gebruiken van uw informatie zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, ongeacht of u een geregistreerde gebruiker van Payment bent of niet. PocketVendor behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en zal deze wijzigingen op de hoogte stellen zoals hieronder beschreven. Deze overeenkomst is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot betaling ("gebruikers").

Use License
 1. Permission is granted to temporarily download materials (information or software) on PocketVendor Inc's website for personal or commercial use. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  1. modify or copy the materials;
  2. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  3. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on PocketVendor Inc's website;
  4. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  5. transfer the materials to another person or "mirror" the materials on any other server.
 2. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by PocketVendor Inc at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.
Voorwaarden

Door de website op https://payment.co te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving , en ga ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken of openen. Het materiaal op deze website wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht.

Licentie gebruiken
 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk materiaal (informatie of software) te downloaden op de website van PocketVendor Inc voor persoonlijk of commercieel gebruik. Dit is de verlening van een licentie, geen eigendomsoverdracht, en onder deze licentie mag u niet:
  1. Het materiaal aanpassen of kopiëren;
  2. Het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. Proberen om software op de website van PocketVendor Inc te decompileren of reverse-engineeren;
  4. Verwijder eventuele copyright- of andere eigendomsvermeldingen van het materiaal; of
  5. Breng de materialen over naar een andere persoon of spiegel de materialen op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door PocketVendor Inc worden beëindigd. Bij beëindiging van het bekijken van deze materialen of bij beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, zowel in elektronische als in gedrukte vorm.
Disclaimer
 1. De materialen op de website van PocketVendor Inc worden geleverd op een 'as is'-basis. PocketVendor Inc geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle andere garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk op intellectueel eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder geeft PocketVendor Inc geen garantie of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites die aan deze site zijn gekoppeld.
Beperkingen

PocketVendor Inc of haar leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige schade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade wegens verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbreking) die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen op PocketVendor te gebruiken , LLC, zelfs als PocketVendor Inc of een door PocketVendor Inc geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden beperkingen op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

Het materiaal dat op de website van PocketVendor Inc verschijnt, kan technische, typografische of fotografische fouten bevatten. PocketVendor Inc garandeert niet dat de materialen op haar website accuraat, volledig of actueel zijn. PocketVendor Inc kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website. PocketVendor Inc doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

Links

PocketVendor Inc heeft niet alle sites beoordeeld die aan haar website zijn gekoppeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert niet dat PocketVendor Inc de site goedkeurt. Het gebruik van een dergelijke gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.

Modificaties

PocketVendor Inc kan deze servicevoorwaarden voor haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Minnesota en u onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Stripe

Stripe is een gedeponeerd handelsmerk van Stripe, Inc. Door gebruik te maken van de Payment-app, gaat u akkoord met zowel deze voorwaarden als de Stripe-servicevoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden van derden

Naast de voorwaarden die in deze overeenkomst worden uiteengezet, bent u ook onderworpen aan eventuele aanvullende voorwaarden, zoals uiteengezet door de betaalmethoden die u van Stripe kiest te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot:

Stripe Privacy & Voorwaarden De betalingsgateway die u gebruikt om betalingen te innen https://stripe.com/privacy
Alipay Voor betalingen met QR-codes, met behulp van de Alipay-apps voor verificatie https://stripe.com/alipay/legal
WeChat Pay Voor betalingen met QR-codes, met behulp van de WeChat-apps voor verificatie https://stripe.com/wechat/legal
Welke gegevensrechten heeft u?

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens te verwijderen. Als u ons vraagt ​​uw persoonlijke gegevens te verwijderen, ondernemen we verschillende steps:

 1. Verdoezeld uw naam
 2. Verberg uw e-mailadres
 3. Verberg uw apparaat-ID
 4. Je hebt recht op toegang tot alle gegevens die je verstrekt aan Payment for Stripe.
 5. U heeft het recht om uw gegevens mee te nemen. Dit wordt gewoonlijk het recht op overdraagbaarheid genoemd.
Hoe oefent u uw gegevensrechten uit?

stuur een e-mail naar support@pocketvendor.com met de onderwerpregel GEGEVENSRECHTEN en laat ons weten of u zoals uw persoonlijke gegevens verwijderd. We zorgen ervoor dat aan uw verzoeken wordt voldaan en dat deze binnen de vereiste 30 dagen worden afgerond. Door Payment te koppelen aan uw Stripe-account, gaat u ermee akkoord dat wij de bovenstaande gegevens opslaan.

Ondersteuning

Als je ooit hulp nodig hebt bij de app of vragen hebt, aarzel dan niet om een ​​e-mail te sturen naar: support@pocketvendor.com .

Als je problemen hebt met je Stripe-account, neem dan rechtstreeks contact met ze op via Stripe-ondersteuning .

Ga voor meer informatie over aanvullende betalingsvoorwaarden naar: https://stripe.com/payment-terms / juridisch