Syarat Perkhidmatan

penggunaan berterusan apl Payment for Stripe kami bermakna anda bersetuju menerima Syarat di bawah.

Dikemas kini pada 21 Julai 2021

Selamat datang ke Payment.co, tapak web yang disediakan oleh PocketVendor Inc. (PocketVendor”, “kami”, “kami”, atau “kami”). Halaman ini menerangkan syarat yang anda boleh mengakses dan menggunakan perkhidmatan dan perisian dalam talian dan/atau mudah alih kami yang disediakan pada atau berkaitan dengan Payment.co (secara kolektif, “Pembayaran”). Dengan mengakses atau menggunakan Pembayaran, atau dengan mengklik butang atau menandai kotak bertanda "Saya Setuju" (atau sesuatu yang serupa), anda menandakan bahawa anda telah membaca dan memahami, dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini ("Perjanjian" ini ) dan kepada pengumpulan dan penggunaan maklumat anda seperti yang dinyatakan dalam Polisi Privasi kami, sama ada anda adalah pengguna berdaftar Pembayaran atau tidak. PocketVendor berhak untuk mengubah suai syarat ini dan akan memberikan notis mengenai perubahan ini seperti yang diterangkan di bawah. Perjanjian ini terpakai kepada semua pelawat, pengguna dan orang lain yang mengakses Pembayaran ("Pengguna").

Syarat

Dengan mengakses tapak web di https://payment.co, anda bersetuju untuk mematuhi syarat perkhidmatan ini, semua undang-undang dan peraturan yang berkenaan, dan bersetuju bahawa anda bertanggungjawab untuk mematuhi mana-mana undang-undang tempatan yang terpakai. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana syarat ini, anda dilarang menggunakan atau mengakses laman web ini. Bahan-bahan yang terkandung dalam laman web ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan tanda dagangan yang berkenaan.

Gunakan Lesen
 1. Kebenaran diberikan untuk memuat turun sementara bahan (maklumat atau perisian) di tapak web PocketVendor Inc untuk kegunaan peribadi atau komersial. Ini adalah pemberian lesen, bukan pemindahan hak milik, dan di bawah lesen ini anda tidak boleh:
  1. mengubah suai atau menyalin bahan;
  2. menggunakan bahan untuk sebarang tujuan komersial, atau untuk sebarang paparan awam (komersil atau bukan komersial);
  3. cuba menyahkompilasi atau merekayasa balik mana-mana perisian yang terkandung di tapak web PocketVendor Inc;
  4. mengalih keluar sebarang hak cipta atau notasi proprietari lain daripada bahan; atau
  5. pindahkan bahan kepada orang lain atau cerminkan bahan pada mana-mana pelayan lain.
 2. Lesen ini akan ditamatkan secara automatik jika anda melanggar mana-mana sekatan ini dan boleh ditamatkan oleh PocketVendor Inc pada bila-bila masa. Selepas menamatkan tontonan anda terhadap bahan-bahan ini atau selepas penamatan lesen ini, anda mesti memusnahkan sebarang bahan yang dimuat turun dalam simpanan anda sama ada dalam format elektronik atau bercetak.
Penafian
 1. Bahan-bahan di laman web PocketVendor Inc disediakan atas dasar 'seadanya'. PocketVendor Inc tidak membuat waranti, tersurat atau tersirat, dan dengan ini menafikan dan menafikan semua waranti lain termasuk, tanpa had, waranti tersirat atau syarat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, atau tanpa pelanggaran harta intelek atau pelanggaran hak yang lain.
 2. Selanjutnya, PocketVendor Inc tidak menjamin atau membuat sebarang representasi mengenai ketepatan, kemungkinan keputusan, atau kebolehpercayaan penggunaan bahan di laman webnya atau sebaliknya berkaitan dengan bahan tersebut atau di mana-mana tapak yang dipautkan ke tapak ini.
Had

Walau apa pun, PocketVendor Inc atau pembekalnya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan (termasuk, tanpa had, kerosakan untuk kehilangan data atau keuntungan, atau akibat gangguan perniagaan) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan bahan di tapak web PocketVendor Inc, walaupun PocketVendor Inc atau wakil sah PocketVendor Inc telah dimaklumkan secara lisan atau bertulis tentang kemungkinan kerosakan tersebut. Oleh kerana sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan pengehadan ke atas waranti tersirat, atau pengehadan liabiliti untuk ganti rugi berbangkit atau sampingan, pengehadan ini mungkin tidak terpakai kepada anda.

Ketepatan bahan

Bahan-bahan yang dipaparkan di tapak web PocketVendor Inc mungkin termasuk kesilapan teknikal, tipografi atau fotografi. PocketVendor Inc tidak menjamin bahawa mana-mana bahan di laman webnya adalah tepat, lengkap atau terkini. PocketVendor Inc boleh membuat perubahan pada bahan yang terkandung di laman webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Bagaimanapun PocketVendor Inc tidak membuat sebarang komitmen untuk mengemas kini bahan.

Pautan

PocketVendor Inc belum menyemak semua tapak yang dipautkan ke tapak webnya dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana tapak terpaut tersebut. Kemasukan mana-mana pautan tidak membayangkan pengesahan oleh PocketVendor Inc bagi tapak tersebut. Penggunaan mana-mana laman web yang dipautkan sedemikian adalah atas risiko pengguna sendiri.

Pengubahsuaian

PocketVendor Inc boleh menyemak syarat perkhidmatan ini untuk tapak webnya pada bila-bila masa tanpa notis. Dengan menggunakan tapak web ini, anda bersetuju untuk terikat dengan versi semasa bagi syarat perkhidmatan ini.

Undang-undang yang Mentadbir

Terma dan syarat ini ditadbir oleh dan ditafsirkan mengikut undang-undang Minnesota dan anda tidak boleh ditarik balik kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah di Negeri atau lokasi tersebut.

belang

Stripe ialah tanda dagangan berdaftar Stripe, Inc. Dengan menggunakan apl Pembayaran, dengan ini bersetuju menerima kedua-dua syarat ini, serta syarat perkhidmatan Stripe.

Syarat Pembayaran Pihak Ketiga

Sebagai tambahan kepada terma yang digariskan dalam perjanjian ini, anda juga tertakluk kepada sebarang terma tambahan, seperti yang digariskan oleh kaedah pembayaran yang anda pilih untuk digunakan daripada Stripe, termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

Privasi Jalur & Syarat Gerbang pembayaran yang anda gunakan untuk mengutip pembayaran https://stripe.com/privacy
Alipay Untuk pembayaran yang dibuat dengan kod QR, menggunakan apl Alipay untuk pengesahan https://stripe.com/alipay/legal
WeChat Pay Untuk pembayaran yang dibuat dengan kod QR, menggunakan aplikasi WeChat untuk pengesahan https://stripe.com/wechat/legal
Apakah hak data yang anda ada?

Anda mempunyai hak untuk memadam maklumat peribadi anda. Apabila anda meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda, kami mengambil beberapa langkah:

 1. Kaburkan nama awak
 2. Kelirukan alamat e-mel anda
 3. Kelirukan ID peranti anda
 4. Anda mempunyai hak untuk mengakses sebarang data yang anda berikan kepada Payment for Stripe.
 5. Anda mempunyai hak untuk membawa data anda bersama anda. Ini biasanya dirujuk sebagai Hak untuk Mudah Alih.
Bagaimanakah anda menggunakan hak data anda?

Hantar e-mel kepada [email protected] dengan baris subjek HAK DATA dan beritahu kami jika anda mahukan maklumat peribadi dipadamkan. Kami akan memastikan permintaan anda dipenuhi dan diselesaikan dalam tempoh 30 hari yang diperlukan. Dengan menyambungkan Payment ke akaun Stripe anda, anda bersetuju membenarkan kami menyimpan data di atas.

Tanda dagangan

Tanda dagangan berikut digunakan dengan kebenaran.

 1. Nama dan logo Stripe ialah tanda dagangan atau tanda perkhidmatan Stripe, Inc. atau sekutunya di A.S. dan negara lain.
 2. Simbol Tanpa Sentuhan ialah tanda dagangan yang dimiliki dan digunakan dengan kebenaran EMVCo, LLC.
 3. Nama dan logo Apple ialah tanda dagangan atau tanda perkhidmatan Apple Inc. atau sekutunya di A.S. dan negara lain.
Sokongan

Jika anda memerlukan bantuan dengan apl atau mempunyai soalan, jangan teragak-agak untuk menghantar e-mel: [email protected].

Jika anda menghadapi masalah dengan akaun Stripe anda, sila hubungi mereka secara terus di Sokongan Stripe.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang syarat pembayaran tambahan, sila lawati: https://stripe.com/payment-terms /undang-undang