Podmínky služby

naše další používání aplikace Payment for Stripe znamená, že souhlasíte s níže uvedenými podmínkami.

Aktualizováno 21. července 2021

Vítejte na Payment.co, webové stránce poskytované společností PocketVendor Inc. (PocketVendor“, „my“, „naše“ nebo „nás“). Tato stránka vysvětluje podmínky, za kterých můžete přistupovat a používat naše online a/nebo mobilní služby a software poskytovaný na nebo v souvislosti s Payment.co (souhrnně „Platba“). Přístupem nebo použitím Platby nebo kliknutím na tlačítko nebo zaškrtnutím políčka označeného „Souhlasím“ (nebo něčeho podobného) potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto podmínkám a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami (tato „Smlouva“ ) a na shromažďování a používání vašich informací, jak je uvedeno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, bez ohledu na to, zda jste nebo nejste registrovaným uživatelem služby Payment. PocketVendor si vyhrazuje právo upravit tyto podmínky a poskytne upozornění na tyto změny, jak je popsáno níže. Tato smlouva se vztahuje na všechny návštěvníky, uživatele a další osoby, které přistupují k platbě („Uživatelé“).

Podmínky

Vstupem na webovou stránku https://payment.co souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito smluvními podmínkami, všemi příslušnými zákony a předpisy a souhlasíte s tím, že odpovídáte za dodržování všech platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným autorským právem a zákonem o ochranných známkách.

Použít licenci
 1. Je uděleno povolení k dočasnému stahování materiálů (informací nebo softwaru) z webových stránek společnosti PocketVendor Inc pro osobní nebo komerční použití. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. používat materiály pro jakýkoli komerční účel nebo pro jakékoli veřejné vystavení (komerční nebo nekomerční);
  3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách PocketVendor Inc;
  4. odstranit z materiálů všechna autorská práva nebo jiné vlastnické zápisy; nebo
  5. přenést materiály jiné osobě nebo zrcadlit materiály na jakémkoli jiném serveru.
 2. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte kterékoli z těchto omezení, a může být kdykoli ukončena společností PocketVendor Inc. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály ve vašem vlastnictví, ať už v elektronické nebo tištěné podobě.
Zřeknutí se odpovědnosti
 1. Materiály na webových stránkách PocketVendor Inc jsou poskytovány „tak, jak jsou“. PocketVendor Inc neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto se zříká a neguje všechny ostatní záruky včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv.
 2. Dále společnost PocketVendor Inc nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých webových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách spojených s touto stránkou.
Omezení

PocketVendor Inc ani její dodavatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody (včetně, bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na webových stránkách PocketVendor Inc, i v případě, že společnost PocketVendor Inc nebo autorizovaný zástupce společnosti PocketVendor Inc byli ústně nebo písemně upozorněni na možnost takového poškození. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se na vás tato omezení vztahovat.

Přesnost materiálů

Materiály objevující se na webových stránkách PocketVendor Inc mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. PocketVendor Inc nezaručuje, že kterýkoli z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. PocketVendor Inc může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. PocketVendor Inc se však nezavazuje materiály aktualizovat.

Odkazy

Společnost PocketVendor Inc nezkontrolovala všechny stránky propojené s jejími webovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah žádné takové stránky, na kterou je odkazováno. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že společnost PocketVendor Inc podporuje stránky. Použití jakékoli takto propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

Modifikace

PocketVendor Inc může kdykoli bez upozornění upravit tyto podmínky služby pro své webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni v té době aktuální verzí těchto podmínek služby.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí a vykládají v souladu se zákony Minnesoty a vy se neodvolatelně podřizujete výhradní jurisdikci soudů v tomto státě nebo místě.

Proužek

Stripe je registrovaná ochranná známka společnosti Stripe, Inc. Používáním aplikace Payment tímto souhlasíte s oběma těmito podmínkami a také s podmínkami služby Stripe.

Platební podmínky třetí strany

Kromě podmínek uvedených v této smlouvě se na vás vztahují také jakékoli další podmínky, jak je uvedeno v platebních metodách, které se rozhodnete používat od Stripe, včetně, ale nejen:

Stripe Privacy & Podmínky Platební brána, kterou používáte k vybírání plateb https://stripe.com/privacy
Alipay Pro platby provedené pomocí QR kódů pomocí aplikací Alipay pro ověření https://stripe.com/alipay/legal
WeChat Pay Pro platby provedené pomocí QR kódů pomocí aplikací WeChat pro ověření https://stripe.com/wechat/legal
Jaká práva na údaje máte?

Máte právo na vymazání svých osobních údajů. Když požádáte o vymazání vašich osobních údajů, podnikneme několik kroků:

 1. Zahalte své jméno
 2. Zaměňte svou e-mailovou adresu
 3. Zaměňte ID vašeho zařízení
 4. Máte právo na přístup k jakýmkoli údajům, které poskytnete službě Payment for Stripe.
 5. Máte právo vzít si svá data s sebou. To se běžně nazývá Právo na přenositelnost.
Jak uplatňujete svá práva na údaje?

Pošlete e-mail na adresu [email protected] s předmětem PRÁVA K DATŮM a dejte nám vědět, zda chcete osobní údaje smazány. Zajistíme, aby byly vaše požadavky splněny a dokončeny do požadovaných 30 dnů. Připojením platby k vašemu účtu Stripe souhlasíte s tím, že nám umožníte ukládat výše uvedená data.

ochranné známky

Následující ochranné známky jsou použity se svolením.

 1. Název a loga Stripe jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti Stripe, Inc. nebo jejích přidružených společností v USA a dalších zemích.
 2. Bezkontaktní symbol je ochranná známka vlastněná a používaná se svolením společnosti EMVCo, LLC.
 3. Název a logo Apple jsou ochranné známky nebo servisní známky společnosti Apple Inc. nebo jejích přidružených společností v USA a dalších zemích.
Podpěra, podpora

Pokud budete někdy potřebovat pomoc s aplikací nebo budete mít nějaké dotazy, neváhejte napsat e-mail: [email protected].

Pokud máte potíže se svým účtem Stripe, obraťte se na ně přímo na Podpora Stripe.

Další informace o dalších platebních podmínkách naleznete na: https://stripe.com/payment-terms /právní