Vi älskar ideella organisationer

Ideella organisationer förändrar världen. Vi vill hjälpa till.

Förutom att Stripe är otroligt lätt att ställa in för att ge online, har vi också gjort det enkelt att samla in på evenemang personligen.

Evenemangsdonationer

Distribuera obegränsade kortläsare för att samla in obegränsade donationer med kreditkort under dina evenemang.

Beställ kortläsare
Lägre priser

Stripe erbjuder reducerade priser för ideella organisationer, ner till 2,7 % + 5c per transaktion för verifierad 501(c)(3)-organisation.

Stripe fee rabattprogram
Flexibilitet i appavgifter

Sänk priserna för att använda betalningsappen från standarden 1,2 % för varje transaktion. beroende på donationsvolym.

Steg 1
Fånga givarinformation

Vill du också hålla koll på dina givare? Du kan enkelt bifoga givarinformation till en donation, skicka ett kvitto via e-post eller till och med verifiera deras faktureringsinformation.

Steg 2
Accelerera dina givande kampanjer

Välj donatorer för dagliga, veckovisa, månatliga eller årliga åtaganden med bara några enkla tryck. Givare kommer automatiskt att debiteras vid valfritt intervall och får kvitton via e-post.

Ta din insamling till nästa nivå. Gå med i de tusentals ideella organisationer som redan använder Payment
Group 7